Хамтран Ажиллагч Байгууллагууд

МОНГОЛЫН ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО ТББ

0

Байгуулагдсан огноо

0

Гишүүдийн Тоо

0

Салбар Хороод

0

Зөвлөх үйлчилгээ

МЖЖҮХолбооны Зорилтууд

МЖЖҮХолбоо өөрийн зорилгын хүрээнд дараах Зорилтууд тавьж эдгээрийг хэрэгжүүлэхийн төлөө байнгын, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна.
  • Төрөөс жимс жимсгэний дэд салбарын талаар баримтлах бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх хүрээнд эрх зүй, стратегийн бичиг баримт боловсруулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэдтэй хамтран тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэх
  • Манай орны хүн амын жимс жимсгэний хэрэгцээ, хангамж үндсэндээ импортоос хамааралтай байгаа байдалд нухацтай дүгнэлт хийж  эх орны экологийн нэн таатай орчинд тус орны байгаль цаг уурын онцлог нөхцөлд дасан зохицож, нутагшин ургаж үр өгөөжөө өгөх чацаргана болон бусад нэр төрлийн импорт орлох жимс жимсгэний тариалалтыг зохистой нэмэгдүүлж хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангахад чиглүүлэх
  • Жимс жимсгэний сорт сорилт, селекцийн асуудалд онцгойлон анхаарч эх орны байгаль, цаг уурын нөхцөлд зохицсон сортуудыг нутагшуулах, шинэ сорт гаргах,  суулгац, үр, үрслэгээний үржүүлгийн үйлдвэрлэлд уламжлалт болон орчин үеийн дэвшилт технологийг үр бүтээлтэй хэрэглэн нэвтрүүлэх
  • Чацаргана, бусад жимс жимсгэний шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээг  олон талаар гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх асуудлыг төр, засгийн  бодлогоор дэмжүүлэх
  • Чацаргана, бусад жимс жимсгэний ургацын өгөөжийн нэмэгдүүлэх, тогтворжуулахад чиглэсэн дэвшилт агротехнологийг байнга эрэлхийлэн  өргөн нэвтрүүлэх
  • Чацаргана, жимс жимсгэний салбарыг орон нутгаар болон бүсчилэн кластераар хөгжүүлэх, бүтээгдэхүүний зах зээл, маркетингийн сүлжээг боловсронгуй болгож, дотоод зах зээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ  ялангуяа чацаргана, байгалийн жимсгэний бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх
  • Жимс жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг өргөтгөх, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний нэр, төрлийг нэмэгдүүлж, олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэх,
  • Жимс, жимсгэний салбарт ажиллах мэргэшсэн ажиллах хүч, мэргэжилтний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургаж чадавхижуулах бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллах
  • Байгалийн жимс, жимсгэний нөөцийг хамгаалах, байгаль хамгаалах чиглэлээр чацаргана болон бусад мод бутны  тариалалтыг  өргөжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжиж хамтран ажиллах

МОНГОЛЫН ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО ТББ

Шинэ мэдээ

БИЧИЛ БОЛОН ЖИЖИГ, ДУНД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД???

ЗАХ ЗЭЭЛ БА БЭЛЧЭЭРИЙН УДИРДЛАГЫН ХӨГЖИЛ – НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ ТӨСӨЛ 2019 оны 7 ...

Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо Удирдах Зөвлөлийн Хурал боллоо.

2019.01.18-ны өдөр МЖЖҮ Холбооны Удирдах зөвлөлийн өргөтгөсөн хурал болов. Удирдах Зөвлөлийн хуралд дараах ...

“Хүнсний бараа бүтээгдэхүүний экспорт, түүнд тавигдах шаардлага” сургалт сeминарыг ХХААХҮЯ-ны хурлын танхимд зохио байгуулагдав.

ГИШҮҮН КОМПАНИУДЫН ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ СУРГАЛТ Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд Монголын Жимс ...