“Хүнсний бараа бүтээгдэхүүний экспорт, түүнд тавигдах шаардлага” сургалт сeминарыг ХХААХҮЯ-ны хурлын танхимд зохио байгуулагдав.

Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо, Монголын Хүнсчдийн Холбоо, Хүнсний Аюулгүй Байдлын Шинжээчдийн Холбоод хамтран “Хүнсний бараа бүтээгдэхүүний экспорт, түүнд тавигдах шаардлага” сургалт сeминарыг ХХААХҮЯ-ны хурлын танхимд амжилттай зохио байгуулагдлаа.