Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод зориулсан сургалт

Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод зориулсан сургалт

Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод анхан шатны  сургалт 2016 оны 4-р сард Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдана. Сургалтанд хамрагдахыг сонирхсон иргэд Хөвсгөл аймгийн ХАА эрхэлсэн мэргэжилтэн болон IFAD төслийн орон нутаг дахь зохицуулагчтай холбогдож бүртгүүлэн, мэдээлэл авна уу.