Жимс, жимсгэнэ тариалах технологийн сургалт

Жимс, жимсгэнэ тариалах технологийн  сургалтыг 2016 оны 4-р сарын 20, 21-нд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд зохион байгууллаа. Сургалтанд чацаргана бусад жимс жимсгэнэ тариалдаг болон тариалах сонирхолтой 39 иргэн хамрагдлаа.