Стандартууд батлагдлаа

Мөн түүнийг дагалдан

1.    “Жимсний шүүс, Уусдаг хуурай бодис тодорхойлох Пикнометрийн арга” MNS ISO 2172:2015,

2.    “Жимс жимсгэнэ ба ногооны бүтээгдэхүүн. Уусдаг хуурай бодис тодорхойлох Рефрактометрийн арга”MNS ISO 2173:2015 гэсэн шинжлэх аргын 2 стандартыг мөн орчуулан батлууллаа.