card
Анар
Хэ хэ хэ
Жимс, жимсгэнэ тариалах технологийн сургалт

Жимс, жимсгэнэ тариалах технологийн сургалт

Жимс, жимсгэнэ тариалах технологийн  сургалтыг 2016 оны 4-р сарын 20, 21-нд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Монголын жимс жимсгэний үндэсний холбооТББ

Монголын жимс жимсгэний үндэсний холбооТББ

Холбооны үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөжиж байгаатай холбогдуулан дүрэм, бүтэц, зохион байгуулалтандаа нэмэлт өөрчлөлт хийж Монголын жимс жимсгэний үндэсний холбоо нийгэмд үйлчилдэг ТББ гэсэн шинэ нэрээр үйл ажиллагаа явуулах боллоо. 

Дэлгэрэнгүй
Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод зориулсан сургалт

Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод зориулсан сургалт

Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод анхан шатны  сургалт 2016 оны 4-р сард Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй
Стандартууд батлагдлаа

Стандартууд батлагдлаа

Манай холбооноос“Чацаргана шүүс ба нектар, Техникийн шаардлага” MNS 0664:2015 стандартыг санаачлан боловсруулж 2015 оны 12-р сарын 24-нд зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж батлууллаа.

Дэлгэрэнгүй
МЖЖҮХ /МЧТҮҮХ/-ны Удирдах зөвлөлийн хурал

МЖЖҮХ /МЧТҮҮХ/-ны Удирдах зөвлөлийн хурал

МЧТҮҮХ-ны Удирдах зөвлөлийн хурал 2016 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр өргөтгөсөн байдлаар хийгдэж...

Дэлгэрэнгүй