Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод зориулсан сургалт

Сургалтанд хамрагдахыг сонирхсон иргэд Хөвсгөл аймгийн ХАА эрхэлсэн мэргэжилтэн болон IFAD төслийн орон нутаг дахь зохицуулагчтай холбогдож бүртгүүлэн, мэдээлэл авна уу.