Стандартууд батлагдлаа

Стандартууд батлагдлаа

Манай холбооноос“Чацаргана шүүс ба нектар, Техникийн шаардлага” MNS 0664:2015 стандартыг санаачлан боловсруулж 2015 оны 12-р сарын 24-нд зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж батлууллаа.

Мөн түүнийг дагалдан

1.    “Жимсний шүүс, Уусдаг хуурай бодис тодорхойлох Пикнометрийн арга” MNS ISO 2172:2015,

2.    “Жимс жимсгэнэ ба ногооны бүтээгдэхүүн. Уусдаг хуурай бодис тодорхойлох Рефрактометрийн арга”MNS ISO 2173:2015 гэсэн шинжлэх аргын 2 стандартыг мөн орчуулан батлууллаа.