МУ-ын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Жимс жимсгэнэ"үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд манай холбоо жимс жимсгэнэ тариалагчдад зориулан дараахь сургалтыг зохион байгуулж байна.