“ЧАЦАРГАНА БОЛОН БУСАД ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ӨВЧИН, ХОРЛОГЧ ШАВЬЖ,

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:
- Жимс жимсгэний тариаланд өвчин, хорлогч шавьж, хөнөөлт амьтны учруулах хор хохирлын тухай 
- Чацарганы жимсийг зонхилон хорлогч шавьжийг гадаад хэв шинжээр таних, тэдгээрийн гаралт, тархалт, нөлөөлөл 
- Чацарганы жимсийг хорлогч шавьжтай тэмцэх агротехник, физик, механик, биологи, химийн арга
- Бусад жимс жимсгэний зонхилох хорлогч шавьжийг гадаад хэв шинжээр таних, тэдгээрийн гаралт, тархалт, нөлөөлөл
- Бусад жимс, жимсгэнийг хорлогч шавьжтай тэмцэх агротехник, физик, механик, биологи, химийн арга, тэдгээрийн онцлог 
- Жимс жимсгэнэд хөнөөл учруулдаг жигүүртэн, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба тэмцэх арга
- Жимс жимсгэнэд хөнөөл учруулдаг мэрэгч амьтад тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба тэмцэх арга
- Чацарганад зонхилон тохиолддог өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба авах арга хэмжээ 
- Бусад жимс жимсгэнэд зонхилон тохиолддог өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба авах арга хэмжээ 
- Алим, чавга тариалалтын технологийн онцлог

Сургалт 2018.06.08-ны 09:00-17:00 цагт
Хаяг: ХХААХҮЯамны хурлын танхимд болно.

Сургалтад:
☑️Ж.Төмөрхуяг - ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
☑️Ц.Төмөртулга - НХХААГ-ын газар тариалангийн хэлтсийн дарга
☑️Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
☑️Ч.Чулуунжав - УХХ-ийн ЭША, доктор, профессор
☑️Б.Мөнхцэцэг - УХХ-ийн ЭША, доктор
☑️Ц.Итгэл - УХХ-ийн ЭША, доктор, дэд профессор
☑️Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
☑️Н.Сайханцэцэг – ХААИС-ийн багш, доктор 
нар оролцож хичээл заана.

Төлбөр: 30.000₮