"Жимс жимсгэний ургамлын таналт, тайралт, залгалт хийх арга, хураалтын технологи" сургалт зохион байгуулагдлаа

НҮБ-ын ХХААГ-аас  хэрэгжүүлж буй "Монгол улсын жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг сайжруулах" TCP/MON/3605 төсөл

Дэлгэрэнгүй