card
“ЧАЦАРГАНА БОЛОН БУСАД ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ӨВЧИН, ХОРЛОГЧ ШАВЬЖ,

“ЧАЦАРГАНА БОЛОН БУСАД ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ӨВЧИН, ХОРЛОГЧ ШАВЬЖ,

АМЬТАН ТЭДГЭЭРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БА ТЭМЦЭХ АРГА” СУРГАЛТ

Дэлгэрэнгүй

"Жимс жимсгэний ургамлын таналт, тайралт, залгалт хийх арга, хураалтын технологи" сургалт зохион байгуулагдлаа

НҮБ-ын ХХААГ-аас  хэрэгжүүлж буй "Монгол улсын жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг сайжруулах" TCP/MON/3605 төсөл

Дэлгэрэнгүй