Том жимсний залгуур хийх техник сургалт

Том жимс (алим, чавга, лийр зэрэг)-ний суулгацыг залгуур хийх аргаар үржүүлэх сургалтыг Буриад улсаас мэргэжилтэн урьж 2015 оны 5 дугаар сарын 13, 14-ний өдрүүдэд ХААЯ, Монголын Чацаргана тариалагч үйлдвэрлэгчдийн үндэсний холбоо, УГТХ хамтран Дарханы УГТХ дээр зохион байгуулна.

Сургалтын төлбөр 80,000 төгрөг. Хамрагдах хүсэлтэй мэргэжилтэн, иргэд МЧТҮҮХ-ны утсаар бүртгүүлнэ үү.