МЖЖҮХ /МЧТҮҮХ/-ны Удирдах зөвлөлийн хурал

МЖЖҮХ /МЧТҮҮХ/-ны Удирдах зөвлөлийн хурал

ИЖЖҮХ /МЧТҮҮХ/-ны Удирдах зөвлөлийн хурал 2016 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр өргөтгөсөн байдлаар хийгдэжМЖЖҮХ /МЧТҮҮХ/-ноос 2015 онд зохиосон ажлын тайлан, тус холбооноос 2016 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, 2017 онд болох Олон Улсын Чацаргана Холбооны VIII их хурлын бэлтгэл ажлын чиглэл, төсвийн төслийг хэлэлцлээ.