Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо Удирдах Зөвлөлийн Хурал боллоо.

Удирдах Зөвлөлийн хуралд дараах асуудал хэлэлцэв:

  • МЖЖҮ Холбооноос 2018 онд явуулсан ажлын тайлан
  • МЖЖҮ Холбооноос 2019 оны ажлын төлөвлөгөө

АХБ–ны “Хөдөө аж ахуйн НӨС дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх “Чацарганыг кластерын худалдаа – хамтын ажиллагааны тогтолцоо бүрдүүлэх өргийн сүлжээ үүсгэх” зөвлөх үйлчилгээний төслийн хүрээнд Холбооноос хийх ажлын танилцуулга, төлөвлөгөө  эдгээр хэлэлцсэн асуудлуудтай холбогдуулан УЗ-ийн гишүүд , эрдэмтэн мэргэжилтнүүд холбооны өнгөрсөн оны ажилд хангалттай гэсэн үнэлгээ өгч, шинэ онд хийх ажлын талаар үнэтэй санал хэлж, зөвлөгөө өгөв.

Манай facebook page хуудсанд тавтай морилно уу?  Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо

https://www.facebook.com/MongolianNationalAssociationofFruitsandBerries/