card

ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ТАРИАЛАЛТ, АРЧИЛГАА

Сургалтын товч агуулга

☑ Чацарганы суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлогБусад бутлаг жимсгэний суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлог /Үхэр нүд,бөөрөлзгөнө, хөх далан хальс, тошлой зэрэг/
☑ Яст болон үрт жимс жимсгэний суулгацыг залгуургаас бусад аргаар, үржүүлэх тэдгээрийн онцлогЗалгуургын аргаар жимс жимсгэний мод бутыг үржүүлэх нь, түүний онцлог
☑ Жимсгэнийг үндэслүүрээр үржүүлэх арга, түүний онцлог
☑ Жимс жимсгэний мод бутыг танах, засах,тайрах арга, ач холбогдол
☑ Манай оронд түгээмэл тариалагдаж буй гоёл чимэглэлийн модлог ургамлууд тэдгээрийн морфологийн онцлог
☑ Чимэглэлийн ургамал үржүүлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи
☑ Жимст цэцэрлэгт хамгаалалтын зурвас байгуулахад анхаарах асуудлууд

энд Хөтөлбөр орно

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

☑ Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
☑ Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
☑ Б.Балган – МУ-ын Гавьяат механикжуулагч, доктор,профессор
☑ Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
☑ Г.Алтангоо – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, доктор
☑ С.Баттөмөр – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, докторант
☑ Ц.Отгонтамир Дарханы УГТХ-ийн ЭША, магистр

Төлбөр: 30.000₮ (Ном гарын авлагаар хангана.)
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
И-Мэйл: mongolfruits@gmail.com
Вэб сайт: www.chatsargana.mn

ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ МОД БУТНЫ ҮРЖҮҮЛЭГ

Сургалтын товч агуулга

☑ Чацарганы суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлогБусад бутлаг жимсгэний суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлог /Үхэр нүд,бөөрөлзгөнө, хөх далан хальс, тошлой зэрэг/
☑ Яст болон үрт жимс жимсгэний суулгацыг залгуургаас бусад аргаар, үржүүлэх тэдгээрийн онцлогЗалгуургын аргаар жимс жимсгэний мод бутыг үржүүлэх нь, түүний онцлог
☑ Жимсгэнийг үндэслүүрээр үржүүлэх арга, түүний онцлог
☑ Жимс жимсгэний мод бутыг танах, засах,тайрах арга, ач холбогдол
☑ Манай оронд түгээмэл тариалагдаж буй гоёл чимэглэлийн модлог ургамлууд тэдгээрийн морфологийн онцлог
☑ Чимэглэлийн ургамал үржүүлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи
☑ Жимст цэцэрлэгт хамгаалалтын зурвас байгуулахад анхаарах асуудлууд

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

☑ Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
☑ Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
☑ Б.Балган – МУ-ын Гавьяат механикжуулагч, доктор,профессор
☑ Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
☑ Г.Алтангоо – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, доктор
☑ С.Баттөмөр – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, докторант
☑ Ц.Отгонтамир Дарханы УГТХ-ийн ЭША, магистр

Төлбөр: 30.000₮ (Ном гарын авлагаар хангана.)
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
И-Мэйл: mongolfruits@gmail.com
Вэб сайт: www.chatsargana.mn

ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ХУРААЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТ

Сургалтын товч агуулга

☑ Чацарганы суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлогБусад бутлаг жимсгэний суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлог /Үхэр нүд,бөөрөлзгөнө, хөх далан хальс, тошлой зэрэг/
☑ Яст болон үрт жимс жимсгэний суулгацыг залгуургаас бусад аргаар, үржүүлэх тэдгээрийн онцлогЗалгуургын аргаар жимс жимсгэний мод бутыг үржүүлэх нь, түүний онцлог
☑ Жимсгэнийг үндэслүүрээр үржүүлэх арга, түүний онцлог
☑ Жимс жимсгэний мод бутыг танах, засах,тайрах арга, ач холбогдол
☑ Манай оронд түгээмэл тариалагдаж буй гоёл чимэглэлийн модлог ургамлууд тэдгээрийн морфологийн онцлог
☑ Чимэглэлийн ургамал үржүүлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи
☑ Жимст цэцэрлэгт хамгаалалтын зурвас байгуулахад анхаарах асуудлууд

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

☑ Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
☑ Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
☑ Б.Балган – МУ-ын Гавьяат механикжуулагч, доктор,профессор
☑ Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
☑ Г.Алтангоо – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, доктор
☑ С.Баттөмөр – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, докторант
☑ Ц.Отгонтамир Дарханы УГТХ-ийн ЭША, магистр

Төлбөр: 30.000₮ (Ном гарын авлагаар хангана.)
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
И-Мэйл: mongolfruits@gmail.com
Вэб сайт: www.chatsargana.mn

ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ХУРААЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТ

Сургалтын товч агуулга

☑ Чацарганы суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлогБусад бутлаг жимсгэний суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлог /Үхэр нүд,бөөрөлзгөнө, хөх далан хальс, тошлой зэрэг/
☑ Яст болон үрт жимс жимсгэний суулгацыг залгуургаас бусад аргаар, үржүүлэх тэдгээрийн онцлогЗалгуургын аргаар жимс жимсгэний мод бутыг үржүүлэх нь, түүний онцлог
☑ Жимсгэнийг үндэслүүрээр үржүүлэх арга, түүний онцлог
☑ Жимс жимсгэний мод бутыг танах, засах,тайрах арга, ач холбогдол
☑ Манай оронд түгээмэл тариалагдаж буй гоёл чимэглэлийн модлог ургамлууд тэдгээрийн морфологийн онцлог
☑ Чимэглэлийн ургамал үржүүлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи
☑ Жимст цэцэрлэгт хамгаалалтын зурвас байгуулахад анхаарах асуудлууд

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

☑ Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
☑ Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
☑ Б.Балган – МУ-ын Гавьяат механикжуулагч, доктор,профессор
☑ Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
☑ Г.Алтангоо – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, доктор
☑ С.Баттөмөр – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, докторант
☑ Ц.Отгонтамир Дарханы УГТХ-ийн ЭША, магистр

Төлбөр: 30.000₮ (Ном гарын авлагаар хангана.)
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
И-Мэйл: mongolfruits@gmail.com
Вэб сайт: www.chatsargana.mn

ЧАЦАРГАНА БОЛОН БУСАД ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ӨВЧИН, ХОРЛОГЧ ШАВЬЖ, АМЬТАН ТЭДГЭЭРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БА ТЭМЦЭХ АРГА

Сургалтын товч агуулга

☑ Жимс жимсгэний тариаланд өвчин, хорлогч шавьж, хөнөөлт амьтны учруулах хор хохирлын тухай
☑ Чацарганы жимсийг зонхилон хорлогч шавьжийг гадаад хэв шинжээр таних, тэдгээрийн гаралт, тархалт, нөлөөлөл
☑ Чацарганы жимсийг хорлогч шавьжтай тэмцэх агротехник, физик, механик, биологи, химийн арга
☑ Бусад жимс жимсгэний зонхилох хорлогч шавьжийг гадаад хэв шинжээр таних, тэдгээрийн гаралт, тархалт, нөлөөлөл
☑ Бусад жимс, жимсгэнийг хорлогч шавьжтай тэмцэх агротехник, физик, механик, биологи, химийн арга, тэдгээрийн онцлог
☑ Жимс жимсгэнэд хөнөөл учруулдаг жигүүртэн, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба тэмцэх арга
☑ Жимс жимсгэнэд хөнөөл учруулдаг мэрэгч амьтад тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба тэмцэх арга
☑ Чацарганад зонхилон тохиолддог өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба авах арга хэмжээ
☑ Бусад жимс жимсгэнэд зонхилон тохиолддог өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба авах арга хэмжээ
☑ Алим, чавга тариалалтын технологийн онцлог

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

☑Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
☑Ц.Төмөртулга – НХХААГ-ын газар тариалангийн хэлтсийн дарга
☑Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
☑Ч.Чулуунжав – УХХ-ийн ЭША, доктор, профессор
☑Б.Мөнхцэцэг – УХХ-ийн ЭША, доктор
☑Ц.Итгэл – УХХ-ийн ЭША, доктор, дэд профессор
☑Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
☑Н.Сайханцэцэг – ХААИС-ийн багш, доктор 

Төлбөр: 30.000₮
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын ЖЖҮ холбоо –
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.
Ном гарын авлагаар хангана
Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
☎Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
        </div>
       </div>
             </div>
     </div>
    </div>
    <script>
     $(

");

Сургалтанд бүртгүүлэх