card

Нэр

Албан тушаал
1 Д.Насанжаргал ЗӨВЛӨХ, МЖЖҮХ- ны Тэргүүн
2 Ч.Авдай ЗӨВЛӨХ, ШУТИС-ийн зөвлөх профессор, Монгол улсын гавьяат Ардын багш, Академч
3 Д.Оюунгэрэл ЗӨВЛӨХ, Дархан УГТХ Доктор
4

Д.Хандсүрэн

ЗӨВЛӨХ, ХААИС профессор
5 Х.Цэвэлмаа ЗӨВЛӨХ, МУИС Доктор, профессор
6 Г.Чимэд-Очир ЗӨВЛӨХ, ШУТИС профессор
7 Б.Балган ЗӨВЛӨХ, Поливит ХХК-ийн зөвлөх, доктор
8 Ө.Жүүпэрэлмаа ЗӨВЛӨХ, доктор
9 Н.Сайханцэцэг ЗӨВЛӨХ, ХААИС багш, доктор
10 Г.Төрмөнх ЗӨВЛӨХ, ШУТИС багш, доктор
11 Ц.Цэндээхүү ЗӨВЛӨХ, МУИС багш, доктор