Холбооны гишүүний давуу тал

 ТА МАНАЙ ХОЛБООНЫ ГИШҮҮН БОЛСОНООР:

 • МЖЖҮХолбооны бүх гишүүдийн хуралд оролцож, хэлэлцэж байгаа асуудлаар санал бодлоо илэрхийлэх, Холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгох, сонгогдох
 • Бизнесийн орчинд тулгамдаж байгаа асуудлаар дуу хоолойгоо холбоогоор дамжуулан төр засагт хүргэх, эрх ашгаа хамгаалуулах
 • Холбооны зөвлөх баг, мэргэжилтний үйлчилгээг (агротехнологи, техник технологи мөрдөх сонгох, төсөл боловсруулах, судалгаа туршилт хийх зэрэг), мөн салбарын чиглэлээр сургалт авах
 • Тэргүүн ээлжинд мэдээ мэдээлэл авах, Холбооноос болон холбогдох гадаад дотоодын байгууллагуудаас зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд (сургалт семинар, хурал зөвлөлгөөн, үзэсгэлэн худалдаа зэрэг) оролцох, хөнгөлөлттэй нөхцлөөр үйлчлүүлэх
 • Холбооны веб сайтыг ашиглан өөрийн компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлуулах, мэдээ мэдээллээ дамжуулах

ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН АНГИЛАЛ БА ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

Холбооны гишүүн нь:  - Байгууллага

                                - Иргэн гэсэн ангилалтай байна.

МЖЖҮХолбооны дүрмийн 6,4 зааснаар Гишүүн байгууллага, иргэн  холбоонд жилд нэг удаа  татвар төлөх ба  жилийн татварын хэмжээг МЖЖҮХ -ны Удирдах зөвлөл тогтоосноор мөрдөнө.

Татварын хэмжээ:

 •    Иргэн - 50 000 төгрөг
 •    Хоршоо, нөхөрлөл, ТББ – 150 000 - 200 000 төгрөг
 •    АА-н нэгж – 250 000 - 300 000 төгрөг

ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХЭД МӨРДӨХ ЗААВАР, ЖУРАМ

Гишүүнээр элсэх хүсэлтийг дараах хэлбэрээр бүрдүүлж өгөх боломжтой.

 • Холбооны вэб сайтад онлайнаар бүртгүүлэх
 • Холбоон дээр биечлэн ирж бүрдүүлэх

 Хүсэлтээ бичгээр гаргаж, татвараа төлсөн өдрөөс гишүүний эрх үүснэ.

 • Гишүүний хүсэлтийг зохих асуултуудын дагуу үнэн зөв бөглөж, холбогдох материал бүрдүүлэлтийг гүйцээснээр гишүүдийн мэдээллийн баазад бүртгэл хийгдэнэ.
 • Тухайн компанийн  хаяг байршил, утас, цахим шуудан зэрэг шаардлагатай  мэдээллүүд өөрчлөгдсөн тохиолдолд  [email protected], 70166339 дугаарт хандаж өөрчлөлтийг тухай бүр бүртгүүлнэ.
 • МЖЖҮХолбооны дүрмийн 7.2.5-д заасны дагуу гишүүнчлэлийн татвараа жил бүр төлнө.
 • Мөн МЖЖҮХолбооноос зохион байгуулах ОУ-ын болон дотоодын томоохон төвлөрсөн арга хэмжээ, үр ашигтай төсөл хэрэгжүүлэх зэрэгт хандив тусламж үзүүлж болно.   
 • Гишүүн байгууллагууд өөрийн вэб сайт дээр МЖЖҮХолбооны логог байршуулж сайтыг холбож оруулах.    

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

 • Гишүүнээр элсэх хүсэлт /анкет/ 
 • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
 • Төлбөр төлсөн баримт /ҮНДЭСНИЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК - Данс: 2911001300

                                                                                                                  Нэр: Монголын ЖЖҮ холбоо

 • Байгууллагын лого /500*500 pixel, фонгүй, psd  өргөлттэй, файлаар/
 •  Байгууллагын танилцуулга  /А4 хэмжээтэй  word эсвэл PDF файл/

БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ ХҮСЭЛТ