Гишүүн байгууллага

Уран зурвас Хоршоо

Уран зурвас Хоршоо

Уран зурвас Хоршоо нь 

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн: төмс , хүнсний ногоо , жимс жимсгэнэ , байгалийн хадлан , хүнсний ногоо даршлах , жимсний бүтээгдхүүнүүд

Хуудсыг түгээх үү?