Гишүүн байгууллага

Ус-эрдэнэ ХХК

Ус-эрдэнэ ХХК

Увс аймгийн “Ус-Эрдэнэ” ХХК нь худаг, уст цэгийн усжуулалт, засвар үйлчилгээ, жимсний тариалан, боловсруулалт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 18 жилийн өмнө буюу 1992 оноос эхлэн эрхлэн явуулж байна. Энэ хугацаанд аймгийн төсөвт нийт 50 гаруй сая төгрөг, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 30 гаруй сая төгрөгийг төвлөрүүлж, нийт 28 иргэдийг тогтвортой ажлын байраар ханган үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хуудсыг түгээх үү?