Мэдээ, мэдээлэл

Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод зориулсан сургалт
2016-03-21 / Төрөл: Мэдээ, мэдээлэл

Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод зориулсан сургалт

Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалахыг сонирхогчдод анхан шатны  сургалт 2016 оны 4-р сард Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдана. Сургалтанд хамрагдахыг сонирхсон иргэд Хөвсгөл аймгийн ХАА эрхэлсэн мэргэжилтэн болон IFAD төслийн орон нутаг дахь зохицуулагчтай холбогдож бүртгүүлэн, мэдээлэл авна уу.

Хуудсыг түгээх үү?