Мэдээ, мэдээлэл

МЧТҮҮХ-ны Удирдах зөвлөлийн хурал
2016-01-29 / Төрөл: Мэдээ, мэдээлэл

МЧТҮҮХ-ны Удирдах зөвлөлийн хурал

МЧТҮҮХ-ны Удирдах зөвлөлийн хурал 2016 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр өргөтгөсөн байдлаар хийгдэж МЧТҮҮХ-ноос2015 онд зохиосон ажлын тайлан, тус холбооноос 2016 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, 2017 онд болох Олон Улсын Чацаргана Холбооны VIII их хурлын бэлтгэл ажлын чиглэл, төсвийн төслийг хэлэлцлээ.

Хуудсыг түгээх үү?