Мэдээ, мэдээлэл

Органик ХАА-г дэмжих төсөл
2015-12-10 / Төрөл: Мэдээ, мэдээлэл

ХХААБ-ын Органик ХАА-г дэмжих төслийн санхүүжилтээр манай холбоо Органик бордоо бэлтгэх, органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх арга, баталгаажуулалтын талаар сургалтуудыг 2015 оны 8 дугаар сард Хэнтий, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгуудад зохион байгууллаа. 

Хуудсыг түгээх үү?