« Back to the Business Directory index

"Хөх тохой" ХХК

ТАНИЛЦУУЛГА
"Хөх тохой" ХХК
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
- Жимс жимсгэний тариалан
- Жимс жимсгэний мод бутны үржжүүлэг
- Боловсруулалт, үйлдвэрлэл
ХАРИЛЦАХ ХАЯГ
Байршил: Ховд аймаг, Булган сум
Утас: +976- 95693119