ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

 • Жимс жимсгэний тариаланд өвчин, хорлогч шавьж, хөнөөлт амьтны учруулах хор хохирлын тухай
 • Чацарганы жимсийг зонхилон хорлогч шавьжийг гадаад хэв шинжээр таних, тэдгээрийн гаралт, тархалт, нөлөөлөл
 • Чацарганы жимсийг хорлогч шавьжтай тэмцэх агротехник, физик, механик, биологи, химийн арга
 • Бусад жимс жимсгэний зонхилох хорлогч шавьжийг гадаад хэв шинжээр таних, тэдгээрийн гаралт, тархалт, нөлөөлөл
 • Бусад жимс, жимсгэнийг хорлогч шавьжтай тэмцэх агротехник, физик, механик, биологи, химийн арга, тэдгээрийн онцлог
 • Жимс жимсгэнэд хөнөөл учруулдаг жигүүртэн, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба тэмцэх арга
 • Жимс жимсгэнэд хөнөөл учруулдаг мэрэгч амьтад тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба тэмцэх арга
 • Чацарганад зонхилон тохиолддог өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба авах арга хэмжээ
 • Бусад жимс жимсгэнэд зонхилон тохиолддог өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба авах арга хэмжээ
 • Алим, чавга тариалалтын технологийн онцлог

Сургалт 2018.06.08-ны 09:00-17:00 цагт ХХААХҮЯамны хурлын танхимд болно.
Сургалтын төлбөр: 30.000₮
Сургалтыг удирдан явуулах багш, мэргэжилтнүүд:

 • Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
 • Ц.Төмөртулга – НХХААГ-ын газар тариалангийн хэлтсийн дарга
 • Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
 • Ч.Чулуунжав – УХХ-ийн ЭША, доктор, профессор
 • Б.Мөнхцэцэг – УХХ-ийн ЭША, доктор
 • Ц.Итгэл – УХХ-ийн ЭША, доктор, дэд профессор
 • Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
 • Н.Сайханцэцэг – ХААИС-ийн багш, доктор