УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Д. Насанжаргал

Д. Насанжаргал

МЖЖҮХ- ны Тэргүүн

Д. Батаолд

Д. Батаолд

Баясах Группын Ерөнхий захирал

Д. Хандсүрэн

Д. Хандсүрэн

ХААИС профессор

Б. Билгээ

Б. Билгээ

"Эко Эрдэнэ" ХХК захирал

Ч. Авдай

Ч. Авдай

ШУТИС-ийн зөвлөх профессор, Монгол улсын гавьяат Ардын багш, Академч

Д. Оюунгэрэл

Д. Оюунгэрэл

Дархан УГТХ Доктор

Г. Чимэдочир

Г. Чимэдочир

ШУТИС профессор

Х.Цэвэлмаа

Х.Цэвэлмаа

МУИС Доктор, профессор