• “ЖИМС, ЖИМСГЭНЭ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

• НҮБ-н ХХААБ-н “МОНГОЛ УЛСЫН ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ” ТСРМОН/3605 төслийн хүрээн дэх хамтын ажиллагаа:

Товч танилцуулга:
Оролцоо:
– Жимс, жимсгэний стратегийн баримт бичиг, мезо уур амьсгалын зураглал гаргах ажлыг хамтран хийх
– Хамтран сургалтууд зохион байгуулах
Үр дүн:
Хэрэгжих хугацаа:
Хамрах хүрээ:

• ЕСБХБ-ны “Монголд үр дүнтэй, БГХолбоодыг хөгжүүлэх төсөл”

Товч танилцуулга:
Оролцоо:
Үр дүн:
Хэрэгжих хугацаа:
Хамрах хүрээ: