Төслийн Удирдлага

Өнгөрсөн хугацаанд анхан шатны сургалтыг баруун, хангай, төвийн бүсээр 3 удаа, 20 аймаг, нийслэлийн 6 дүүрэг, томоохон 3 суманд нийт 30 гаруй удаа хийж 3500-аад хүн, “Органик чацаргана” сургалтыг 5 бүсэд хийж 500-аад хүн, “Жимс жимсгэний хортон шавьжтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх” сургалтыг 2 бүс болон Улаангом хотод хийж 360-аад хүн, “Сургагч багш” бэлтгэх сертифекатийн сургалтыг 1 удаа хийж 28 хүнийг хамруулахын зэрэгцээ манайд хэрэгжиж байгаа төслүүдтэй хамтарсан сургалт 6 удаа хийсэн байна. Энэ оноос ШУТИС-тай хамтран чацарганы жимсийг боловсруулах технологийн сургалтыг хийж эхлээд байна.