ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ТАРИАЛАЛТ, АРЧИЛГАА

Сургалтын товч агуулга

 Чацарганы суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлогБусад бутлаг жимсгэний суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлог /Үхэр нүд,бөөрөлзгөнө, хөх далан хальс, тошлой зэрэг/
 Яст болон үрт жимс жимсгэний суулгацыг залгуургаас бусад аргаар, үржүүлэх тэдгээрийн онцлогЗалгуургын аргаар жимс жимсгэний мод бутыг үржүүлэх нь, түүний онцлог
 Жимсгэнийг үндэслүүрээр үржүүлэх арга, түүний онцлог
 Жимс жимсгэний мод бутыг танах, засах,тайрах арга, ач холбогдол
 Манай оронд түгээмэл тариалагдаж буй гоёл чимэглэлийн модлог ургамлууд тэдгээрийн морфологийн онцлог
 Чимэглэлийн ургамал үржүүлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи
 Жимст цэцэрлэгт хамгаалалтын зурвас байгуулахад анхаарах асуудлууд

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

 Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
 Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
 Б.Балган – МУ-ын Гавьяат механикжуулагч, доктор,профессор
 Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
 Г.Алтангоо – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, доктор
 С.Баттөмөр – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, докторант
 Ц.Отгонтамир Дарханы УГТХ-ийн ЭША, магистр

Төлбөр: 30.000₮ (Ном гарын авлагаар хангана.)
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
И-Мэйл: mongolfruits@gmail.com
Вэб сайт: www.chatsargana.mn

ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ МОД БУТНЫ ҮРЖҮҮЛЭГ

Сургалтын товч агуулга

 Чацарганы суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлогБусад бутлаг жимсгэний суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлог /Үхэр нүд,бөөрөлзгөнө, хөх далан хальс, тошлой зэрэг/
 Яст болон үрт жимс жимсгэний суулгацыг залгуургаас бусад аргаар, үржүүлэх тэдгээрийн онцлогЗалгуургын аргаар жимс жимсгэний мод бутыг үржүүлэх нь, түүний онцлог
 Жимсгэнийг үндэслүүрээр үржүүлэх арга, түүний онцлог
 Жимс жимсгэний мод бутыг танах, засах,тайрах арга, ач холбогдол
 Манай оронд түгээмэл тариалагдаж буй гоёл чимэглэлийн модлог ургамлууд тэдгээрийн морфологийн онцлог
 Чимэглэлийн ургамал үржүүлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи
 Жимст цэцэрлэгт хамгаалалтын зурвас байгуулахад анхаарах асуудлууд

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

 Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
 Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
 Б.Балган – МУ-ын Гавьяат механикжуулагч, доктор,профессор
 Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
 Г.Алтангоо – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, доктор
 С.Баттөмөр – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, докторант
 Ц.Отгонтамир Дарханы УГТХ-ийн ЭША, магистр

Төлбөр: 30.000₮ (Ном гарын авлагаар хангана.)
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
И-Мэйл: mongolfruits@gmail.com
Вэб сайт: www.chatsargana.mn

ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ХУРААЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТ

Сургалтын товч агуулга

 Чацарганы суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлогБусад бутлаг жимсгэний суулгац үржүүлэх арга, тэдгээрийн онцлог /Үхэр нүд,бөөрөлзгөнө, хөх далан хальс, тошлой зэрэг/
 Яст болон үрт жимс жимсгэний суулгацыг залгуургаас бусад аргаар, үржүүлэх тэдгээрийн онцлогЗалгуургын аргаар жимс жимсгэний мод бутыг үржүүлэх нь, түүний онцлог
 Жимсгэнийг үндэслүүрээр үржүүлэх арга, түүний онцлог
 Жимс жимсгэний мод бутыг танах, засах,тайрах арга, ач холбогдол
 Манай оронд түгээмэл тариалагдаж буй гоёл чимэглэлийн модлог ургамлууд тэдгээрийн морфологийн онцлог
 Чимэглэлийн ургамал үржүүлэх орчин үеийн дэвшилтэт технологи
 Жимст цэцэрлэгт хамгаалалтын зурвас байгуулахад анхаарах асуудлууд

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

 Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
 Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
 Б.Балган – МУ-ын Гавьяат механикжуулагч, доктор,профессор
 Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
 Г.Алтангоо – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, доктор
 С.Баттөмөр – Дарханы УГТХ-ийн ЭША, докторант
 Ц.Отгонтамир Дарханы УГТХ-ийн ЭША, магистр

Төлбөр: 30.000₮ (Ном гарын авлагаар хангана.)
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
И-Мэйл: mongolfruits@gmail.com
Вэб сайт: www.chatsargana.mn

ЧАЦАРГАНА БОЛОН БУСАД ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ӨВЧИН, ХОРЛОГЧ ШАВЬЖ, АМЬТАН ТЭДГЭЭРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БА ТЭМЦЭХ АРГА

Сургалтын товч агуулга

☑ Жимс жимсгэний тариаланд өвчин, хорлогч шавьж, хөнөөлт амьтны учруулах хор хохирлын тухай
☑ Чацарганы жимсийг зонхилон хорлогч шавьжийг гадаад хэв шинжээр таних, тэдгээрийн гаралт, тархалт, нөлөөлөл
☑ Чацарганы жимсийг хорлогч шавьжтай тэмцэх агротехник, физик, механик, биологи, химийн арга
☑ Бусад жимс жимсгэний зонхилох хорлогч шавьжийг гадаад хэв шинжээр таних, тэдгээрийн гаралт, тархалт, нөлөөлөл
☑ Бусад жимс, жимсгэнийг хорлогч шавьжтай тэмцэх агротехник, физик, механик, биологи, химийн арга, тэдгээрийн онцлог
☑ Жимс жимсгэнэд хөнөөл учруулдаг жигүүртэн, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба тэмцэх арга
☑ Жимс жимсгэнэд хөнөөл учруулдаг мэрэгч амьтад тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба тэмцэх арга
☑ Чацарганад зонхилон тохиолддог өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба авах арга хэмжээ
☑ Бусад жимс жимсгэнэд зонхилон тохиолддог өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ба авах арга хэмжээ
☑ Алим, чавга тариалалтын технологийн онцлог

Хичээлийг удирдан явуулах багш нар

☑Ж.Төмөрхуяг – ХХААХҮЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
☑Ц.Төмөртулга – НХХААГ-ын газар тариалангийн хэлтсийн дарга
☑Д.Насанжаргал – МЖЖҮХолбооны тэргүүн
☑Ч.Чулуунжав – УХХ-ийн ЭША, доктор, профессор
☑Б.Мөнхцэцэг – УХХ-ийн ЭША, доктор
☑Ц.Итгэл – УХХ-ийн ЭША, доктор, дэд профессор
☑Д.Хандсүрэн – ХААИС-ийн багш, доктор, дэд профессор
☑Н.Сайханцэцэг – ХААИС-ийн багш, доктор 

 

Төлбөр: 30.000₮
Данс: ҮХОБанк 2911001300
Нэр: Монголын ЖЖҮ холбоо –
Гүйлгээний утга: нэр, утасны дугаар хийж бүртгэлээ баталгаажуулна уу.
Ном гарын авлагаар хангана
Монголын Жимс Жимсгэний Үндэсний Холбоо
☎Холбоо барих утас: 70156339, 99116339, 99872241
📧И-Мэйл: mongolfruits@gmail.com
Вэб сайт: www.chatsargana.mn