1. ИРГЭНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ЖИМСНИЙ БУТНЫ ТОО

Татвар төлсөн баримт

3. ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН