Зөвлөх Багийн Гишүүд

Нэр Албан тушаал
1. Д.Насанжаргал ЗӨВЛӨХ, МЖЖҮХ- ны Тэргүүн
2. Ч.Авдай ЗӨВЛӨХ, ШУТИС-ийн зөвлөх профессор, Монгол улсын гавьяат Ардын багш, Академч
3. Д.Оюунгэрэл ЗӨВЛӨХ, Дархан УГТХ Доктор
4. Д.Хандсүрэн ЗӨВЛӨХ, ХААИС профессор
5. Х.Цэвэлмаа ЗӨВЛӨХ, МУИС Доктор, профессор
6. Г.Чимэд-Очир ЗӨВЛӨХ, ШУТИС профессор
7. Б.Балган ЗӨВЛӨХ, Поливит ХХК-ийн зөвлөх, доктор
8. Ө.Жүүпэрэлмаа ЗӨВЛӨХ, доктор
9. Н.Сайханцэцэг ЗӨВЛӨХ, ХААИС багш, доктор
10. Г.Төрмөнх ЗӨВЛӨХ, ШУТИС багш, доктор
11. Ц.Цэндээхүү ЗӨВЛӨХ, МУИС багш, доктор