Зээлийн нөхцөл нь: 5 жилийн хугацаатай, 3 дахь жилээс хуваарийн дагуу төлбөр хийж эхэлнэ. Хүүгүй

Засгийн газрын “Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн хүрээнд энэ жил АЛИМ, ЧАВГА, ЧАЦАРГАНА, ҮХЭР НҮДНИЙ суулгацыг дараах нөхцөлөөр аймаг, нийслэлийн ХХААГ-аар дамжуулан зээлээр олгохоор ХХААХҮЯ шийдвэр гаргаад байна.
Зээлийн нөхцөл нь: 5 жилийн хугацаатай, 3 дахь жилээс хуваарийн дагуу төлбөр хийж эхэлнэ. Хүүгүй

  • ЧАЦАРГАНА ширхэг нь 1900 төг.
  • ҮХЭР НҮД ширхэг нь 3600 төг.
  • АЛИМ ширхэг нь 25000 төг.
  • ЧАВГА ширхэг нь 30000 төг.

Та бүхнийг энэхүү хөтөлбөрт идэвхитэй оролцохыг уриалж байна.